Nostrifikace diplomu způsob, jak doložit kvalifikaci

Řada pracovních pozic vyžaduje doložení kvalifikace. Takovým doložením může být nostrifikace diplomu. Nostrifikace je nutná v případě, kdy jste kvalifikaci získali v zahraničí. Je to doklad, že je vaše vzdělání stejné, jako by bylo při vystudování konkrétní školy a konkrétního oboru v tuzemsku. Jak postupovat při žádosti o nostrifikaci?

Proč je třeba nostrifikace

Uznání diplomu, nebo dokladu o vzdělání, ze zahraničí se provádí, pokud žádáte o pracovní povolení nebo prodloužení pobytu v České republice. Důvodem může být i studium v ČR. K dlouhodobému pobytu a výkonu zaměstnání s vysokou kvalifikací vás opravňuje modrá karta vydaná Ministerstvem vnitra.

Nostrifikací doložíte zahraniční vzdělání

Do České republiky v současné době přijíždí řada lidí, kteří se zde budou ucházet o zaměstnání nebo se věnovat dalšímu studiu. V obou případech je vhodné, aby požádali o nostrifikaci.

nostrifikace
 
Nostrifikace diplomu je postup, kdy vám konkrétní škola v České republice vydá doklad, že je vaše vzdělání totožné se vzděláním realizovaném na dané škole. Zaměstnavatel nebo vzdělávací instituce pak nostrifikaci posuzuje stejně, jako kdyby daná osoba studovala zmíněnou českou školu.

Kdy se provádí nostrifikace vzdělání

Ověření vzdělání formou nostrifikace se provádí pro zahraniční studium ukončené maturitní zkouškou, pro vysokoškolské vzdělání nebo pro vyšší odborné vzdělání. Nostrifikaci oceníte ve chvíli, kdy budete v České republice hledat pracovní pozici, případně se budete ucházet o další stupeň vzdělání na české škole.  
Nostrifikaci dokládáte při vyřizování zaměstnanecké karty. Pro zaměstnání vyžadující určitý stupeň odbornosti je nostrifikace jednou z podmínek získání pracovního postu.

Postup nostrifikace vysokoškolského diplomu

Abyste mohli požádat o nostrifikaci, musíte najít českou vysokou školu, která vyučuje stejný obor, jaký máte vystudovaný v zahraničí. Pozor na to, že nestačí jen to, aby se názvy oborů shodovaly. Musí být dodržena i skladba vyučovaných předmětů, a dokonce i jejich hodinová dotace. K tomuto účelu slouží doložky k diplomu vydávané v anglickém jazyce.
Jak postupovat? Nejprve se vydáte k notáři. Ten vám ověří kopii diplomu a doložku k diplomu. Oba doklady musíte nechat přeložit soudním překladatelem. Poté si vyhledáte konkrétní vysokou školu a na stránkách školy obvykle najdete ke stažení formulář žádosti o nostrifikaci.

nostrifikace1
 
Žádost vyplníte a společně s ověřenými a přeloženými doklady ji posíláte na sekretariát vysoké školy.
Vysoká škola vystavuje nostrifikaci do 30 nebo 60 dní, je však také možné, že vaši žádost zamítne a je třeba vyhledat a oslovit jinou vysokou školu. Za nostrifikaci zaplatíte poplatek ve výši 3.000 Kč, dalšími náklady jsou poplatky notáři a úhrada za překlad.

Postup nostrifikace středoškolského vzdělání

Pro nostrifikaci středoškolského vzdělání budete kontaktovat některý z krajských úřadů v ČR, například magistrát města Prahy. Předkládáte žádost, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a překlad vyhotovený soudním znalcem. Při zjištěných rozdílech ve vzdělání máte možnost složit v ČR chybějící zkoušky.
Nostrifikace středoškolského vzdělání trvá 30 dní, žádost stojí 1.000 Kč. Hradit budete i poplatky za soudní překlad a služby notáře.
Zdá se vám celý proces nostrifikace příliš složitý? Nebo jste cizinec a potřebujete nostrifikovat doklady o studiu? Kontaktujte společnost IRS Czech, která se právě na nostrifikaci pro cizince specializuje.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup