Zřízení odštěpného závodu přináší řadu výhod

Uvažujete o tom, že byste si zřídili odštěpný závod a dostali se tak o krok před konkurenci? Přejete si využívat výhod, které jsou s odštěpným závodem spojeny? Čemu je potřeba věnovat pozornost před zřízením? Pojďte si projít základní fakta, která potřebujete znát.

zavod

Výhody zřízení odštěpného závodu

Oproti klasickým společnostem vykazuje zřízení odštěpného závodu nesporné výhody. I když je výčet výhod této formy podnikání mnohem delší a je ovlivněn individuálním obchodním záměrem podnikatelského subjektu, mezi obecné výhody se řadí:

 • rychlé zřízení i zrušení odštěpného závodu,
 • skvělá pozice pro následnou expanzi podnikání do dalších států,
 • využití výhod vyplývajících ze smluv o dvojím zdanění,
 • žádný základní kapitál.

Co je odštěpný závod

S pojmem odštěpný závod se setkáte v zákoně o obchodních korporacích, kde byl dříve znám pod pojmem organizační složka. Odštěpný závod:

 • je samostatná účetní a hospodářská jednotka
 • je zaregistrován na finančním úřadě, má IČO
 • pokud má zaměstnance, je zaregistrován na zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení
 • postrádá právní subjektivitu, je součástí svého zřizovatele

Kdo jej řídí?

V čele zřízeného závodu stojí tzv. vedoucí odštěpného závodu. Právě ten je oprávněn jednat ve všech záležitostech, které se odštěpného závodu týkají. Vedoucí vystupuje jako zástupce zřizovatele, nikoliv jako samostatný statutární orgán. Vedoucí je zapsán do obchodního rejstříku.

Odštěpný-závod-pobočka-v-jiném-státě

Na co si dát pozor před zřízením?

Jako všechno na světě, i tato forma podnikání má jednu nevýhodu – a tou je množství formalit, které je třeba dodržet při jejím zřízení. Většina společností, které se do toho pustily, využily pro zřízení možnost profesionální pomoci.
V takovém případě je jistota, že odštěpný závod zahraniční právnické osoby bude založen bez problémů. S čím Vám pomohou?

 1. Vyřídí za Vás vydání živnostenského oprávnění pro odštěpný závod.
 2. Připraví všechny dokumenty potřebné pro zapsání odštěpného závodu do obchodního rejstříku.
 3. Zastupují Vás před rejstříkovým soudem.

Co budete ke zřízení potřebovat?

Aby za Vás mohla profesionální firma vyřídit vše, co je nutné, společně si po individuální domluvě nachystáte potřebné dokumenty. Jedná se například o výpis z obchodního rejstříku zřizovatele odštěpného závodu a také rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu.
Není to však konečný výčet dokumentů, nicméně profesionální firma Vám pomůže veškerou dokumentaci obstarat.
A co Vy? Už jste se rozhodli získat významnou výhodu před konkurencí? V případě, že si k založení odštěpného závodu necháte pomoci od profesionálů, je jeho zřízení rychlé a bezproblémové.
Pro podrobnější informace kontaktujte parkerhill.cz. Tým se sestává z lidí, kteří se dlouhodobě věnují zakládání a správě českých i zahraničních společností. Rádi Vám pomohou. Konzultace jsou bezplatné a nezávazné.