Otváram sa svetu


Moja sestra sa rozhodla zaÄaÅ¥ znova Å¡tudovaÅ¥. Na jej pozícii sa jej práve veľmi nepáÄi, tak by chcela povýšiÅ¥ a na to potrebuje vysokoÅ¡kolský titul. Vybrala si síce odbor, ktorý s jej prácou nijako nesúvisí, ale to vraj nevadí. Hlavné je, že bude maÅ¥ pred menom Bc. Podala si teda prihlášku a zaÄala sa doma pripravovaÅ¥. Zohnala si niekoľko uÄebníc a návodov, ako zvládnuÅ¥ SCIO testy, ktoré musí urobiÅ¥. Radila sa aj so svojou kamarátkou, ktorá má už Å¡túdium úspeÅ¡ne za sebou. Pred prijímacími skúškami bola veľmi nervózna, ale nakoniec to zvládla a dostala sa na Å¡kolu. Nasledovala veľká oslava a ako sa ponorila do uÄenia, pochopila veľmi rýchlo, že tak jednoduché to nebude. Pred každými skúškami je vraj hotová a má chuÅ¥ za každým skonÄiÅ¥.

Starostlivé prípravy

Z jej izby u rodiÄov je zrazu Å¡tudovňa. VÅ¡ade má nejaké materiály do Å¡koly. Okrem toho sa chodí odreagovaÅ¥ do posilňovne, aby nemala v hlave len Å¡túdium. Na univerzitu jazdí autom a než sa dostane do uÄebne, kde sa prednáša, Äakajú vÅ¡etci pohodlne usadení v aule, kde sú nafukovacie sedacky. NaÅ¡la si tu aj rad kamarátov a každý úspech spolu idú zapiÅ¥.