Jak funguje autopojištění GAP?

V současné době je mnoho možností, jak ochránit svůj majetek a jednou z nich je právě V současné době je mnoho možností, jak ochránit svůj majetek a jednou z nich je právě pojištění GAP – Guaranteed Asset Protection. Tento název v překladu vyzní jako garantovaná ochrana majetku. V případě vozidla to bude pro majitele záruka, že si může pořizovací cenu pojistit. Velmi efektivní je jako připojištění k havarijnímu pojištění.

pojištění

Pojďme se podívat, jak pojištění GAP funguje v praxi.

Pokud dojde k havárii, což se může stát komukoliv a bude při ní automobil zcela zničený, existuje několik variant. Samozřejmě kdo nehodu nezaviní, tak pojistná událost se vyplatí z pojistného, toho, kdo nehodu zavinil. Avšak i zde je možnost čerpat z tohoto pojištění. Nicméně se běžně uzavírá havarijní pojištění, kdy uhradí pojišťovna jeho majiteli pojistné plnění, ovšem jen pouze ve výši tržní ceny. Ještě navíc se samozřejmě od toho odečte spoluúčast. To samozřejmě platí i na požár vozidla nebo krádež. Ten kdo ovšem bude mít uzavřené pojištění GAP, bude mu vyplacen rozdíl mezi tržní a původní cenou. Takto obdržené prostředky budou dostačující na koupi nového vozidla. Je skutečně efektivním řešením, pokud se chcete vyhnout ztrátě hodnoty vozidla. Některé modely, jak je známo, klesají svojí hodnotou rychleji, než ostatní. S GAP ovšem tento propad nehrozí.

Benefity, které se neztratí

Pokud budete kupovat nový automobil, poté se pojištění GAP rozhodně vyplatí a zvláště pokud ho budete kupovat na úvěr. Nové vozidlo není zárukou, že se s ním nemůže nic stát. Může být odcizeno, nebo i po havárii zničeno. V tomto případě jste přišli o vozidlo, ale bohužel sjednaný úvěr musíte platiti nadále podle dohodnutých podmínek. Vaše splátky se tím nezmění, i když nemáte vozidlo.

pojištění auta

Pojištění GAP je přínosem

  • Je zajištěno 100 % krytí, včetně spoluúčasti, dostanete tak od pojišťovny částku, za kterou si můžete pořídit automobil ve stejné hodnotě.
  • Zabezpečeno je rovněž splácení úvěru, v případě, že jste si vozidlo pořídili na splátky.
  • Pro řidiče je to dostatečná ochrana proti stresu, která vyplývá ze vzniku totální škody.
  • Každý ocení rychlou a bezproblémovou likvidaci škody.
  • A mnohé další výhody vyplývající z uzavření pojištění GAP.