Investujte chytře s hedgeovým fondem


Zhodnotit volné prostředky rozumným způsobem je hlavním cílem dobrého investování. Investor logicky cílí na navýšení finančního výnosu investice, která ovšem nikdy není bez určitého rizika. Nejen začínající, ale i zkušení investoři proto často hledají různé cesty, jak riziko investice co nejvíce snížit. Jaké jsou možnosti eliminace rizika při investování?

Investice nejsou bez rizika

Investováníje prakticky vždy spojené s možností, že o své peníze přijdete. Ale vzhledem k možnému zhodnocení a k tomu, že se pro investici převážně využívají volné prostředky, je toto riziko podstoupitelné. Navíc existují možnosti, jak riziko snížit, například investicí:

  • do státních dluhopisů,
  • nemovitostí,
  • podílových fondů,
  • hedgeových fondů, atd.

Hedgeové fondy

Hedge nebo také hedgeový fond patří mezi speciální investiční fondy, které využívají tzv. kolektivního investování. Principem je tak diverzifikovat finanční prostředky investorů do různých investičních nástrojů, které jsou typické vyšší mírou rizikovosti, ale i vyšší mírou výnosu, jako jsou akcie, opce, komodity, dluhopisy a dalšícenné investiční papíry. Výnosy z investic jsou pak rozděleny mezi zúčastněné investory dle poměru výše jejich finančních vkladů.

počítač

Velký výnos s rozložením rizik

Hedgeové fondy jsou tak ideálním řešením pro ty, co chtějí velký profit, jehož vysoká rizikovost se rozloží mezi více zúčastněných. Tyto fondy jsou zakládány ve formě družstev, komanditních společností zapsaných v zahraničí (typicky v Seychelách), obchodních společností a klasických podílových fondů.

Jaké jsou typy hedgeových fondů

Soukromý fond
Jedná se o fond, který umožňuje účast až 50 investorů se soukromými vztahy. Tyto fondy mají znemožněn veřejný úpis akcií a vznikají prostřednictvím profesionálních zprostředkovatelů. Výše investic je bez omezení.

Profesionální fond
Tento typ fondu sdružuje odborníky nebo prokazatelněfinančně zajištěné osoby. Jsou zakládány bankami, podílovými fondy, profesionálními obchodníky s cennými papíry nebo třeba pojišťovnami.

Veřejný fond
Jedná se o hedgeový fond, který je otevřený i běžným investorům, kteří nevyžívají soukromý nebo profesionální typ. Umožňuje vysoké investice, je pod určitým dohledem regulačních orgánů.

Zahraniční fond
Nejběžněji se využívají seychelské fondy, které podléhají dané jurisdikci a jsou osvobozeny od daně. Klasicky má přiřazené kóty na burze cenných papírů nebo je vyžadována minimální investice odpovídající 100 tisícům USD.

graf

Fungování hedgeových fondů

V rámci své činnosti vyhledávají fondy prostřednictvím správce nebo správců takové investice, které jsou běžně tradičním investorům formou regulace odepřeny nebo omezeny. Výnosnost takové investice je opravdu vysoká, a stejně vysoké riziko je pak právě eliminováno počtem zúčastněných investorů.

Jak vybrat hedgeový fond

Základem je dostatek informací. Tedy prověření si správce fondu, jeho portfolia, zkušeností a úspěchů s podobnými typy fondů. Dále je prověření si samotného fondu, jeho historie, případně reputace. Investory by také měla zajímat využívaná strategie a v neposlední řadě také výše poplatků spojených se správou a fungováním fondu.

Chcete se o fungování hedgeových fondů dozvědět více? Kontaktujte nás na – parkerhill.cz, kde to s vámi rádi probereme.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup