Nejčastější typy dotazníkových šetření

Nejrůznější druhy dotazníků jsou vhodnou cestou k tomu, jak zjistit konkrétní informace v dané skupině osob nebo populaci. Po sběru dat následuje jejich vyhodnocení vedoucí k lepšímu orientování se v problematice a také ke zjištění názorů a postojů daných osob. V dnešní moderní době už ustoupili papírové verze dotazníků do pozadí a jsou používány dotazníky vytvořené pomocí nejrůznějších online nástrojů. A jaké jsou nejčastější typy online dotazníkových šetření?

hlasování

Dotazník spokojenosti zákazníků

Jedním z druhů dotazníků, který je zároveň i nejrozšířenější je dotazník spokojenosti zákazníků. Nejčastěji se využívá jako způsob ke zjištění spokojenosti s nějakým produktem nebo službou. Používá se nejen mezi zákazníky, ale také u zaměstnanců, studentů a podobně. Snadno se tak dá zjistit, co si konkrétní skupina osob myslí o daném výrobku, službě atd. Díky tomu se tak mohou nabízené služby zlepšovat a vést k větší spokojenosti.

Průzkumný dotazník

Dalším z typů je průzkumný dotazník. Ten si najde svoje využití jako školní dotazník zjišťující názory v různých oblastech. Dále také slouží jako dotazník pro průzkum trhu, který je důležitý především během důležitých strategických rozhodnutí. Je využívaný nejen většími podniky, ale i středními a menšími firmami.

Zpětná vazba

Ke zjištění, jak nějakého člověka vnímá skupina osob slouží dotazník, kterým je 360° zpětná vazba. Ten většinou slouží ve firmě jako nástroj k vyhodnocení konkrétního zaměstnance. Respondenty jsou pak jeho nejbližší spolupracovníci a kolegové. Tento typ dotazníku může být i anonymní.

dotazník

Plánování událostí

Dalším z častých typů dotazníků je pak dotazník určený k plánování událostí. Využívá se při rozhodování o čase a místě konání určité akce ať už jde o teambuildingové akce, firemní večírky, oslavy, dovolené nebo třeba o rodinnou sešlost.