Jak založit firmu v daňovém ráji

Staré známé pořekadlo praví, že daně jsou jednou z mála životních jistot. S tím lze asi bez větších problémů souhlasit. Stejně tak je ale pravda, že se lidé odnepaměti snaží platnost tohoto výroku zneplatnit, anebo alespoň významně zmírnit. Pro tyto snahy jsou zásadní tzv. daňové ráje. Proč si založit firmu právě tam?

Co je daňový ráj?

Pod pojmem daňový ráj rozumíme stát nebo území s takovými pravidly pro zakládání a fungování firem, které umožňují jejich majitelům snížit daňovou zátěž. Nejde přitom v žádném případě o nějakou novinku a vymyšlenost moderního globalizovaného světa. Historie toho, co dnes nazýváme daňovými ráji, je ve skutečnosti možné vystopovat až do starověku.

daňový ráj

Protože nikde v mezinárodním ani národním právu logicky žádná definice daňového ráje není ukotvena, můžeme se setkat s poněkud širokým rozsahem jejich vnímání. V širším smyslu mohou být za daňové ráje považovány i třeba Spojené státy nebo Velká Británie (především pak některé konkrétní americké státy či britská závislá území. Většinou jsou ale takto označovány státy jako Kajmanské ostrovy, Panama, Seychely či Belize.

Proč mít firmu v daňovém ráji?

Důvodů pro založení firmy v daňových rájích je hned několik. V první řadě je to samozřejmě snížení daňové zátěže, což je umožněno tím, že dané státy požadují minimální nebo dokonce vůbec žádné daně po firmách, které u nich mají sídlo.
V druhém sledu jde také o to, že tyto státy poskytují vlastníkům vysokou míru soukromí. Registry vlastníků ani jiné registry v těchto zemích nejsou přístupné. Pro řadu obchodních partnerů je také zahraniční sídlo firmy prestižní záležitostí a zlepšuje image vaší firmy.

Je to legální?

Pravdou je, že daňové ráje nemají zrovna nejlepší pověst. To ale neznamená, že by snad bylo založení firmy v daňovém ráji a priori nelegální. Když si zakládáte firmu u nás nebo v jiné evropské zemi, musíte samozřejmě splnit zákonné požadavky a nejinak je tomu při zakládání firmy třeba na Belize.

Daňové ráje ve skutečnosti dbají naopak na to, aby nově založená firma neporušovala zákony v zemi, kde bude podnikat.

analýza

Jak si firmu založit?

Každý, kdo uvažuje o založení offshorové firmy (firmy podnikající v jiné zemi, než v jaké byla založena), by si měl uvědomit, že k tomu, aby tento krok opravdu vedl k požadovanému výsledku je třeba, aby dokonale znal pravidla a možnosti daňových systémů jednotlivých zemí.

Správnou cestou je proto kontaktovat profesionály v oboru např. Parkerhill.cz, kteří mají perfektní přehled o možnostech a pravidlech na konkrétních územích. Díky tomu mohou klientovi nabídnout řešení maximálně vhodné pro naplnění jeho potřeb a požadavků.

Poté, co je vybrána země, ve které bude firmu vhodné založit, je možné postupovat dvěma způsoby. Tím prvním je pověřit zprostředkovatelskou společnost založením nové firmy. Tím druhým je potom možnost využít předem připravené společnosti, které byly založeny dříve ale nevykazují žádnou činnost. Tyto firmy je možné převzít a fungovat v jejich rámci.