Co je to offshore a jak funguje takové podnikání

Offshore společnost je jedna z forem podnikání. Jak funguje taková společnost a jaké jsou její výhody?

Co je to offshore

Samotný termín pochází z angličtiny. Doslovně by se dal přeložit asi jako „mimo pobřeží“. Jeho původ můžeme hledat v anglosaském právu. Pojem se používal ve většině zemí, které byly pod anglickou koloniální správou.
V širším slova smyslu se dnes jedná o zahraniční společnosti. V užším pak přímo o takové, které sídlí ve státě s nižším daňovým a administrativním zatížením.

offshore

Co je daňový ráj

Daňové ráje označujeme země, které jsou typické svým příznivě nastaveným daňovým systémem. Zahraniční společnosti jsou v těchto zemích zvýhodněny a jejich příjmy bývají zdaněny minimálně či paušálním poplatkem. Výhoda těchto států je i minimální administrativní zátěž, kterou na sebe přebírá registrační agentura dané společnosti.
Daňové ráje bývají nejčastěji malé státy zemí třetího světa, avšak z pohledu daňového systému můžeme k těmto zemím přiřadit i některé evropské jurisdikce, jako je například Kypr, Nizozemsko či Velká Británíe. Celkově se na světě aktuálně nachází řádově několik desítek zemí, které bychom mohli označit jako daňový ráj.

Jaké jsou další výhody firmy v daňovém ráji

Především lze mezi další výhody takto koncipovaného podnikání přiřadit anonymitu. Onshore společnosti jsou evidovány v databázích, které jsou veřejně přístupné. V tuzemsku je to obchodní rejstřík.

lupa

Daňový ráj poskytuje také stabilní právní prostředí a na nutné minimum snižuje administrativu při založení offshore společnosti. Tím se nutně zkracuje i čas potřebný pro založení společnosti. V Česku trvá založení běžného s.r.o. se všemi náležitostmi nejméně tři týdny.
Obecně závisí doba potřebná pro založení na typu společnosti i na konkrétní destinaci. K nejčastěji zakládaným patří s.r.o., jejíž obdobu lze vlastnit prakticky napříč celou Evropou. Podnikatel by však měl velmi dobře znát právní prostředí státu, kde se chystá podnikat.
Pomoci vám mohou registrační agentury např. parkerhill.cz, které za vás veškeré formality vyřídí. Ač bude cena offshore společnosti vyšší, než pokud byste ji zakládali sami, jednoznačně se taková pomoc vyplatí, a to nejen při založení společnosti.

Offshore bankovní účet aneb anonymita ve financích

Anonymita vlastníka a ochrana majetku a soukromí jeho i jeho blízkých patří k zásadním výhodám offshore podnikání.
Proto lze také založit offshore bankovní účet. Bankovní účet je z pohledu citlivosti osobních údajů tím pomyslně nejslabším místem. Offshore bankovní účet si však nelze plést s účtem anonymním. Offshore účet musí být založen na konkrétní identitu.
Ryze anonymně v současné době v žádné bance na světě účet založit nelze. Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření proti terorismu a praní špinavých peněz.