Jak získá cizinec trvalý pobyt v ČR?

V České republice pracují desetitisíce cizích státních příslušníků, kteří zde nemají vedený trvalý pobyt. Jak si jej mohou zařídit? 
trvalý pobyt pro cizince si lze zažádat nejdříve po dvou letech jejich pobytu na území ČR, ale to jenom v případě, že je cizinec rodinným příslušníkem jiného občana EU – navíc toto platí pouze pro lidi, kteří už mají občanství některého ze států Evropské unie.  
Pro občany třetích zemí, třeba ty z Ukrajiny či Vietnamu, kterých v České republice pracuje majoritní většina, pak platí ještě o něco přísnější pravidla. O povolení k trvalému pobytu může takovýto cizinec požádat až po pětiletém nepřetržitém pobytu na území ČR. 

cestovní pas
 
I když slovo přísnější pravidla zde není možná až tolik na místě, neboť se jedná o podprůměrnou dobu vůči okolním státům. Cizinec pracující v ČR, který tu chce získat trvalý pobyt, jej ale samozřejmě nezískává automaticky, musí si o něj oficiálně zažádat. 

Kde žádat o trvalý pobyt, a co je třeba doložit? 

K tomu, aby si cizinec vůbec mohl o trvalý pobyt požádat, musí splňovat dvě zásadní kritéria. Jednak musí být schopen prokazatelně doložit, že se na území ČR zdržuje soustavně více než 5 let (případně 2 roky), zároveň je nezbytně nutné, aby měl platné povolení k dlouhodobému pobytu.
Zákon pak upravuje, že toto povolení může být buď ve formě víza k pobytu nad 90 dnů, či například na základě uděleného azylu nebo poskytnuté dočasné ochrany. 
K samotné žádosti musejí být tedy předloženy tyto náležitosti: 

  • originál cestovního dokladu, případně doklad totožnosti  
  • 2 pasové fotografie 
  • doklad potvrzující, že má cizinec zajištěno ubytování 
  • doklad prokazující, že došlo ke splnění nutné doby pobytu v ČR 
  • doklad o zkoušce z českého jazyka či o studiu na škole, kde byla čeština hlavním vyučovacím jazykem 

Žádost o trvalý pobyt musí být vždy doručena na některé z pracovišť Ministerstva vnitra, konkrétně na odbor azylové a migrační politiky. Vyplnit ji můžete do klasického formuláře, který seženete na témže místě, nebo prostřednictvím webových stránek Ministerstva vnitra.  
 
uložení víza

Může si cizinec trvalý pobyt v ČR zrušit? 

Trvalý pobyt v ČR lze samozřejmě kdykoliv ukončit, a to jak na žádost samotného cizince, tak i například z rozhodnutí soudu. Žádost o zrušení trvalého pobytu cizince na území České republiky je pak třeba podat na ohlašovně v místě trvalého bydliště (typicky na obecním úřadě).
Avšak stejně jako v případě podání žádosti o trvalý pobyt se nejedná o zrovna časově a administrativně snadnou záležitost. 
Proto vám s radostí oznamujeme, že si všechna tato povolení můžete vyřídit téměř bezpracně, a to prostřednictvím naší pracovní agentury IRS Czech, která vše ráda zařídí za vás. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup