Jak získá cizinec trvalý pobyt v ČR?

V České republice pracují desetitisíce cizích státních příslušníků, kteří zde nemají vedený trvalý pobyt. Jak si jej mohou zařídit?
O trvalý pobyt pro cizince si lze zažádat nejdříve po dvou letech jejich pobytu na území ČR, ale to jenom v případě, že je cizinec rodinným příslušníkem jiného občana EU – navíc toto platí pouze pro lidi, kteří už mají občanství některého ze států Evropské unie.
Pro občany třetích zemí, třeba ty z Ukrajiny či Vietnamu, kterých v České republice pracuje majoritní většina, pak platí ještě o něco přísnější pravidla. O povolení k trvalému pobytu může takovýto cizinec požádat až po pětiletém nepřetržitém pobytu na území ČR.

cestovní pas

I když slovo přísnější pravidla zde není možná až tolik na místě, neboť se jedná o podprůměrnou dobu vůči okolním státům. Cizinec pracující v ČR, který tu chce získat trvalý pobyt, jej ale samozřejmě nezískává automaticky, musí si o něj oficiálně zažádat.

Kde žádat o trvalý pobyt, a co je třeba doložit?

K tomu, aby si cizinec vůbec mohl o trvalý pobyt požádat, musí splňovat dvě zásadní kritéria. Jednak musí být schopen prokazatelně doložit, že se na území ČR zdržuje soustavně více než 5 let (případně 2 roky), zároveň je nezbytně nutné, aby měl platné povolení k dlouhodobému pobytu.
Zákon pak upravuje, že toto povolení může být buď ve formě víza k pobytu nad 90 dnů, či například na základě uděleného azylu nebo poskytnuté dočasné ochrany.
K samotné žádosti musejí být tedy předloženy tyto náležitosti:

  • originál cestovního dokladu, případně doklad totožnosti
  • 2 pasové fotografie
  • doklad potvrzující, že má cizinec zajištěno ubytování
  • doklad prokazující, že došlo ke splnění nutné doby pobytu v ČR
  • doklad o zkoušce z českého jazyka či o studiu na škole, kde byla čeština hlavním vyučovacím jazykem

Žádost o trvalý pobyt musí být vždy doručena na některé z pracovišť Ministerstva vnitra, konkrétně na odbor azylové a migrační politiky. Vyplnit ji můžete do klasického formuláře, který seženete na témže místě, nebo prostřednictvím webových stránek Ministerstva vnitra.

uložení víza

Může si cizinec trvalý pobyt v ČR zrušit?

Trvalý pobyt v ČR lze samozřejmě kdykoliv ukončit, a to jak na žádost samotného cizince, tak i například z rozhodnutí soudu. Žádost o zrušení trvalého pobytu cizince na území České republiky je pak třeba podat na ohlašovně v místě trvalého bydliště (typicky na obecním úřadě).
Avšak stejně jako v případě podání žádosti o trvalý pobyt se nejedná o zrovna časově a administrativně snadnou záležitost.
Proto vám s radostí oznamujeme, že si všechna tato povolení můžete vyřídit téměř bezpracně, a to prostřednictvím naší pracovní agentury IRS Czech, která vše ráda zařídí za vás.