Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince


Pokud jste cizinec a chcete v ČR sehnat práci, pracovní povolení pro vás bude nutností. Co přesně to je a jak ho získat? To si povíme v následujících řádcích.

Co to je pracovní povolení a kdo všechno ho potřebuje?

Pracovní povolení potřebují všichni cizinci, co mají trvalý pobyt mimo země Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Jedná se o dokument, který povoluje cizincům legálně pracovat v České republice. Proces získání pracovního povolení zahrnuje několik podmínek, které musíte splnit, abyste povolení získali.

dělník

Jaký je proces získání pracovního povolení?

Až do roku 2014 byl proces získání pracovního povolení poměrně složitý, nejprve jste museli požádat o povolení k zaměstnání od příslušného krajského úřadu práce a následně od ministerstva vnitra vízum k pobytu.

Od roku 2014 je proces zjednodušený a cizinci potřebují pouze zaměstnaneckou kartu, kterou jim vydá přímo vnitro. Procedura se tak urychlila jak pro cizince, tak pro zaměstnavatele.

Občané Evropské unie, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska a jejich rodinní příslušníci pracovní povolení pro cizince nepotřebují, jelikož mají stejná práva jako Češi.

Pracovní povolení pro Ukrajince nebylo po vypuknutí války povinné, ale opět tomu tak je.

Co potřebuji k získání pracovního povolení?

  • Samozřejmostí k získání pracovního povolení je cestovní doklad.
  • Nutností je pracovní smlouva (nebo DPČ), případně smlouva o smlouvě budoucí.
  • Také bude potřeba doklad o odborné způsobilosti. Jedná se například o výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský doklad či jinou Českou republikou uznávanou alternativu.

pracovník

Jak získat pracovní povolení?

Pracovní povolení neboli zaměstnanecká karta má standardně platnost dva roky, ale může být opakovaně prodlužována. Jsou ale případy, kdy může být dána jiná doba platnosti smlouvy. Příkladem může být to, že bude pracovní smlouva na kratší dobu než dva roky.

  • Zaměstnanec si musí zažádat o zaměstnaneckou kartu alespoň 3 měsíce před plánovaným příjezdem. Jelikož lhůta pro vydání zaměstnanecké karty je právě 90 dnů. V pracovní smlouvě, kterou žadatel přikládá k žádosti musí být uvedena mzda (v roce 2023 je minimální měsíční mzda 17 300 korun), dále musí být uvedena týdenní pracovní doba (minimálně 15 hodin týdně).
  • Zaměstnavatel musí nahlásit, že nabízí pracovní místo na Úřadu práce pomocí Hlášenky volného pracovního místa. Poté získá speciální číslo, které vyplní na žádost o zaměstnaneckou kartu.
  • Budoucí zaměstnanec podá svou žádost na ambasádě České republiky ve své rodné zemi nebo přímo na Ministerstvu vnitra v ČR, k žádosti přidá notářsky ověřené dokumenty a do 90 dnů je opodstatněná žádost povolená.
  • Pokud máte vysokoškolské vzdělání, budete potřebovat modrou kartu. Postup je téměř stejný, pouze budete muset doložit pracovní smlouvu, ve které budete vydělávat ročně alespoň 1,5násobek ročního hrubého příjmu a zároveň budete muset doložit svou nájemní smlouvu, nebo jiný důkaz o tom, že máte ubytování.